SOSYAL MEDYA VE ÇOCUK

Bilir, Mehmet, Sosyal Medya ve Çocuk, BİH620-Proje Dersi Raporu, Ankara, 2017.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı

İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması, yeni medya iletişim kanallarının gelişmesiyle birlikte insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde herkes aradığı, ilgilendiği içeriklere ulaşabildiği, zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşımın, tartışmanın esas olduğu çift taraflı ve eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlayan yeni medya mecraları hayatımızda hızla yer edinmektedir. Ülkemizde 2004 yılında % 18,8 olan internet kullanımı 2016 yılında % 61’e ulaşmıştır. Ülkemizde 42 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmakta, kullanıma açık olan 71 milyon cep telefonunun 36 milyonunda sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Ülkemiz sosyal medyada en fazla zaman geçiren ülkeler arasında 2,5 saat ile ilk on ülke arasında yer almaktadır. Ayrıca insanların % 83’ü uyumadan önce telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kontrol etmektedir. İnternet, sosyal medya insanlara yeni iletişim olanakları sağlamakla birlikte çocuklarımız ve aileleri için yararlarının yanında bazı riskler de içermektedir. Çağa ayak uydurup, yasaklayan değil yönlendirici rolünü üstlenerek zararlarından koruyup çocukların kişisel, sosyal, düşünsel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde internet ve sosyal medya kullanımını yönlendirmek ve şekillendirmek gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler İnternet, teknoloji, iletişim, çocuk, yeni medya, sosyal medya


(PDF) SOSYAL MEDYA VE ÇOCUK. Available from: https://www.researchgate.net/publication/347510345_SOSYAL_MEDYA_VE_COCUK [accessed May 09 2021].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post geçmiş zaman datetime
Next post ASP.Net Calendar – Takvim Day render olayları