ELMADAĞ İLÇESİ BAĞCILIĞI

Doç. Dr Birhan MARASALI A.Ü. Ziraat Fakültesi’de ders anlatırken; “Hayrettin KARACA’nın kulakları çınlasın … Çam dağıtacaklarına asma fidanı dağıtsalar… Köylünün daha fazla ihtiyacı var.” diyordu.

Erozyonun yüksek değerlere ulaştığı, dağlarında orman değil, ot bile bulamadığımız Orta Anadolu Bölgesinde küçük bir numune, Elmadağ İlçesi bu tezin tutacağını savunur nitelikte. Orta şiddette bir yağmurun ardından bile derelerinden su yerine kızıl çamur selinin aktığı, özellikle meyilli arazilerinde böyle hızlı bir toprak kaybı görülen Elmadağ’da meslektaşlarımızın büyük gayretleri ve de çiftçinin bu konuda azimle çalışması sonucu bağcılık konusunda kaydadeğer ve ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmaların taban araziler yerine özellikle meyilli arazilerde yoğunluk kazanması erozyon ve çevre açısından ilgi çekicidir.

Eskiden geniş bağ alanlarına sahip Elmadağ da bütün Orta Anadolu’da olduğu gibi, 1980’1i yıllarda büyük gerilemeler yaşamıştır. (Tablo-1) Tabii ki sebepler bellidir ve Elmadağ ilçesi için de geçerlidir:

1-Filoksera zararlısının bölgeye girmesi ve bağ alanlarında büyük tahribat yapması,

2-Köyden şehre göçler neticesinde bağların bakımsız, sahipsiz kalması,

3-Budama, toprak işleme, gübreleme, sulama gibi kültürel işlemlerin uygulanmaması,

4-Ekonomik ömrünü dolduran bağların sökülmeyip, bu yaşlanmış bağlarla işe devam edilmesidir.

Bunun yanında; Tarım ilçe Müdürlüğü kayıtlarından elde ettiğimiz rakamların çarpıcılığında meslektaşlarımızın ihmalkarlıkları da söz konusudur. Ama yanlış rakamlar bile olsa, fikir edinebilmemiz için yeterlidir. Bunun yanında yaşlıların anlattıkları da eskiden geniş bağ alan-lan olduğu ve bunların zamanla azaldığı doğrultusundadır.

Yazının tümü için buraya tıklayınız..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Next post ASMALARDA VERİMLİLİK FİZYOLOJİSİ AÇISINDAN KALİTE VE KANTİTE İLİŞKİLERİ