.csv uzantılı dosyadan rss feed oluşturmak

<?php

function cleanInput($input) {

$search = array(
'@<script[^>]*?>.*?</script>@si', // Javascript kodlarını temizleme
'@<[\/\!]*?[^<>]*?>@si', // HTML kodlarını temizleme
'@<style[^>]*?>.*?</style>@siU', // Stil kodlarını düzenleme
'@<![\s\S]*?–[ \t\n\r]*>@' // Çoklu yorum satırlarını temizleme

);

$output = preg_replace($search, '', $input);

return $output;
}


if (($file = fopen("dosya.csv", "r")) !== FALSE)
{
 header( "Content-type: text/xml");
 
 echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <rss version='2.0'>
 <channel>
 <title>mehmetbilir.com.tr</title>
 <link>http://www.mehmetbilir.com.tr</link>
 <description></description>
 <language>tr-TR</language>";
 
if ($file) {
  while (($row = fgetcsv($file, 0, ";")) !== false) {
    if (empty($header)) {
      $header = $row;
      continue;
    }

   $title=cleanInput($row[1]);
   $link=cleanInput($row[6]);
   $desc=cleanInput($row[4]);
   $pubDate=$row[2]; 

echo "<item>
  <title>$title</title>
  <link>$link</link>
  <description>$desc</description>
  <pubDate>$pubDate</pubDate>
  </item>";
}}}

 echo "</channel></rss>";
 

?>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post Balıkesir’in coğrafi işaretli ürünü meşhur höşmerim tatlısı nasıl yapılır?
Next post 58. Kütüphane Haftası kutlu olsun