BAĞIMLILIK: Çocuğun Madde Bağımlılığı ve Çocuğun Medya Bağımlılığı

İnternet, genel anlamda bütün bilgisayarları ve bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan, haberleşmelerini sağlayan elektronik iletişim sistemidir. İnternet ortamı ise, haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet açık olan internet üzerinde oluşturulan ortam olarak tanımlanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) ve mevzuatımızda on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Hayatımızın her alanında teknolojinin yer almasıyla birlikte çocukların da bu teknolojik iletişim kanallarını kullanmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Çocukların haber alma, bilgi alma, bilgiye ulaşma hakkı çerçevesinde teknolojiyi ve özellikle de internet teknolojilerini kullanım oranları gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin faydalı olarak kullanımının yanında fiziksel, sosyal, psikolojik bazı etkileri de olabilmekte, bazı tehlikeler de içermektedir. Bu çalışmada bağımlılık, madde bağımlılığının yanında internetin çocuklar açısından öneminden bahsedilecek olup, internetin bağımlılık olup olmadığı irdelenecek, çocukların medya-internet-sosyal medyada karşılaşabileceği sorunlar, alınabilecek önlemler üzerinde durulacaktır.

Makalenin tamamı: DOI 10.13140/RG.2.2.27146.39365

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post select sorgusundan insert işlemi
Next post Sorguda gelen değer numerik mi değil mi?